Pružně, spolehlivě a s využitím moderního software aplikujeme designové návrhy do reklamní praxe.

  • grafická příprava pro výrobu jednotl. reklamních formátů/produktů
  • sazba tiskovin
  • ořezy a úpravy fotografií